KB5034770:Windows 2022/Azure Stack HCI 22H2 的安全更新(2024 年 2 月)

high Nessus 插件 ID 190481

版本 1.6

Mar 15, 2024, 11:10 AM

 • IAVM reference

Plugin Feed: 202403151110

版本 1.5

Mar 11, 2024, 7:55 PM

 • Detection (added azure hotpatch)

Plugin Feed: 202403111955

版本 1.4

Mar 5, 2024, 5:50 PM

 • CISA reference

Plugin Feed: 202403051750

版本 1.3

Mar 5, 2024, 7:01 AM

 • CISA reference
 • Exploit attributes ("Exploit framework core" set to "True")

Plugin Feed: 202403050701

版本 1.2

Feb 16, 2024, 12:17 PM

 • IAVM reference
 • STIG Severity (set to "I")

Plugin Feed: 202402161217

版本 1.1

Feb 15, 2024, 5:03 PM

 • CVSS temporal metrics ("CVSSv2 temporal vector" set to "CVSS2#E:H/RL:OF/RC:C". "CVSSv3 temporal vector" set to "CVSS:3.0/E:H/RL:O/RC:C")
 • Exploit attributes ("Exploited by malware" set to "True")

Plugin Feed: 202402151703

版本 1.0

Feb 14, 2024, 3:36 AM

 • New

Plugin Feed: 202402140336

版本 1.0

Feb 15, 2024, 2:29 PM

 • CVSS temporal metrics ("CVSSv2 temporal vector" set to "CVSS2#E:H/RL:OF/RC:C")
 • CVSS temporal metrics ("CVSSv3 temporal vector" set to "CVSS:3.0/E:H/RL:O/RC:C")
 • Exploit attributes ("Exploited by malware" set to "True")

Plugin Feed: 202402151429

* Changelogs are generally available for changes made after Nov 1, 2022